Bc. Vít Míča

Diplomová práce

Zlepšení monitoringu serveru v IBM SSO týmu

Server monitoring improvement at IBM SSO Team
Anotace:
Tématem této práce je vedení a řízení vnitrřního projektu v IBM pro zlepšení monitorování serverů. První teoretická část práce je věnována projektovému řízení, popisu jednotlivých fází projektu a základních procesů používaných v projektovém řízení. V druhé části následuje popis samotného projektu včetně všech aktivit, které byly počas projektu vykonány a procesů, které byly použity. V závěru je zhodnocen …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is to lead and manage an internal IBM project to improve server monitoring. The first theoretical part is dedicated to project management and explanation of project phases and key project management processes. In the second part the project itself is described including all activities that were done during the lifetime of the project and project management processes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Stanislav Michelfeit
  • Oponent: Mgr. Kamil Malinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace