Bc. Vít Míča

Master's thesis

Zlepšení monitoringu serveru v IBM SSO týmu

Server monitoring improvement at IBM SSO Team
Abstract:
Tématem této práce je vedení a řízení vnitrřního projektu v IBM pro zlepšení monitorování serverů. První teoretická část práce je věnována projektovému řízení, popisu jednotlivých fází projektu a základních procesů používaných v projektovém řízení. V druhé části následuje popis samotného projektu včetně všech aktivit, které byly počas projektu vykonány a procesů, které byly použity. V závěru je zhodnocen …more
Abstract:
The subject of this diploma thesis is to lead and manage an internal IBM project to improve server monitoring. The first theoretical part is dedicated to project management and explanation of project phases and key project management processes. In the second part the project itself is described including all activities that were done during the lifetime of the project and project management processes …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Stanislav Michelfeit
  • Reader: Mgr. Kamil Malinka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering