Mgr. Lukáš Novák

Bachelor's thesis

Vyjednávanie Parížskych mierových dohôd 1970 - 1972 z pohľadu dvojúrovňovej hry

Negotiating the Paris Peace Accords 1970 - 1972 from two-level game perspective
Abstract:
Following text deals with the influence of domestic political players in the negotiation of Paris Peace accords 1970-1972, especially in the United States. Based on the assumption that the state does not act as a homogeneous entity, is trying to answer the question, whether the influence of domestic players had a major impact on the negotiation process and its results.
Abstract:
Práca sa zaoberá vplyvom domácich politických aktérov pri vyjednávaní Parížskych mierových dohôd 1970-1972, a to hlavne na strane Spojených štátov amerických. Na základe predpokladu, že štát nemusí pri vyjednávaní vystupovať ako homogénna entita sa snaží odpovedať na otázku, či vplyv domácich aktérov mal zásadný vplyv na priebeh vyjednávania a jeho výsledky.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2012
  • Supervisor: Ing. Mgr. Marián Belko, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / International Relations

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.