Mgr. Lukáš Novák

Bakalářská práce

Vyjednávanie Parížskych mierových dohôd 1970 - 1972 z pohľadu dvojúrovňovej hry

Negotiating the Paris Peace Accords 1970 - 1972 from two-level game perspective
Abstract:
Following text deals with the influence of domestic political players in the negotiation of Paris Peace accords 1970-1972, especially in the United States. Based on the assumption that the state does not act as a homogeneous entity, is trying to answer the question, whether the influence of domestic players had a major impact on the negotiation process and its results.
Abstract:
Práca sa zaoberá vplyvom domácich politických aktérov pri vyjednávaní Parížskych mierových dohôd 1970-1972, a to hlavne na strane Spojených štátov amerických. Na základe predpokladu, že štát nemusí pri vyjednávaní vystupovať ako homogénna entita sa snaží odpovedať na otázku, či vplyv domácich aktérov mal zásadný vplyv na priebeh vyjednávania a jeho výsledky.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Marián Belko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.