Bc. Filip Kubín

Diplomová práce

Controlling jako nástroj pro řízení a hodnocení projektů

Controlling as a tool for management and evaluation of the projects
Anotace:
Tato diplomová je zaměřena na odborné pojetí controllingu a jeho nástrojů pro řešení vzniklých odchylek. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu controlling dle odborné knižní publikace, definování odpovědné osoby za controlling a vymezení její pravomoci. Praktická část obsahuje představení pharmaceutického trhu v oblasti distribuce léčiv, grafické znázornění nejhlavnějších představitelů a jejich komparace …více
Abstract:
This theses is aimed at controlling professional approach and its tools for the resolution of deviations. The theoretical part contains the definition of controlling in the professional books, defining the person responsible for controlling and defining its powers. The practical part contains performances Pharmacy market in the distribution of pharmaceuticals, graphical representation of most major …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Čapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance