Lenka Švehlová

Diplomová práce

Venkovský cestovní ruch v regionu Šumava

Rural Tourism in the Šumava Region
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav venkovského cestovního ruchu v regionu Šumava prostřednictvím analýzy jeho vybraných forem, konkrétně ekoturismu, cykloturistiky, agroturismu, loveckého cestovního ruchu, pozorování ptactva (birdwatching) a pozorování zvěře. Dalším cílem práce je zhodnotit realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu ve sledovaném regionu s důrazem na důkladné zhodnocení …více
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the current state of rural tourism in the Šumava Region by analyzing its selected forms, namely ecotourism, cycling, agrotourism, hunting tourism and birdwatching. The aim of the thesis is to evaluate the existing tourism infrastructure (accommodation, eating facilities, ...) in the monitored region as well. For this purpose a questionnaire survey is carried out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2019
  • Vedoucí: Markéta Kalábová
  • Oponent: Kateřina Chaloupková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75189