Theses 

Venkovský cestovní ruch v regionu Šumava – Lenka Švehlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka Švehlová

Diplomová práce

Venkovský cestovní ruch v regionu Šumava

Rural Tourism in the Šumava Region

Anotace: Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav venkovského cestovního ruchu v regionu Šumava prostřednictvím analýzy jeho vybraných forem, konkrétně ekoturismu, cykloturistiky, agroturismu, loveckého cestovního ruchu, pozorování ptactva (birdwatching) a pozorování zvěře. Dalším cílem práce je zhodnotit realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu ve sledovaném regionu s důrazem na důkladné zhodnocení existující infrastruktury (MTZ) cestovního ruchu. Za tímto účelem je realizováno dotazníkové šetření. Pro komplexní zhodnocení současného stavu venkovského cestovního ruchu v regionu Šumava slouží závěrečná SWOT analýza provedená na základě předchozích zjištění a analýz. Ze SWOT analýzy vyplývají doporučení, která by mohla přispět k dalšímu rozvoji vybraných forem venkovského cestovního ruchu a tím i k rozmachu celého regionu Šumava.

Abstract: The aim of the thesis is to evaluate the current state of rural tourism in the Šumava Region by analyzing its selected forms, namely ecotourism, cycling, agrotourism, hunting tourism and birdwatching. The aim of the thesis is to evaluate the existing tourism infrastructure (accommodation, eating facilities, ...) in the monitored region as well. For this purpose a questionnaire survey is carried out. A final SWOT analysis based on previous findings and analyzes is provided for an assessment of the current state of rural tourism in the Šumava region. The SWOT analysis provides recommendations that could contribute to the further development of selected forms of rural tourism as well as the development of the whole Šumava region.

Klíčová slova: cykloturistika, agroturismus, lovecký cestovní ruch, birdwatching, Venkovský cestovní ruch, Šumava, ekoturismus

Keywords: The Šumava Region, ecotourism, cycling, agrotourism, Rural Tourism, hunting tourism, birdwatching

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2019
  • Vedoucí: Markéta Kalábová
  • Oponent: Kateřina Chaloupková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75189

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:40, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz