George Baafi Boateng

Diplomová práce

Examining regional sustainable development policies of selected EU member state

Examining regional sustainable development policies of selected EU member state
Abstract:
V posledních dvou (2) desetiletích získala implementace strategií udržitelného rozvoje na významu. Lidské aktivity ve snaze dosáhnout hospodářského růstu a zajistit si pro sebe živobytí a závislé vztahy měly vážné dopady a důsledky na životní prostředí, ať už vědomě, nebo nevědomě, což vedlo k vyčerpání obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Lidská činnost ovlivnila přírodní ekosystém a vedla ke změně …více
Abstract:
Implementation of Sustainable Development Strategies has gained prominence during the last two (2) decades. Human activities in the bid to achieve economic growth and to earn livelihoods for themselves and dependent relations have had serious effects and implications on the environment either consciously or unconsciously thereby leading to depletion of both renewable and non-renewable resources alike …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Solomon Gyamfi, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Boateng, George Baafi. Examining regional sustainable development policies of selected EU member state. Pardubice, 2023. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Regional Development and Governance / Regional Development and Governance