Natália Lukšová

Bakalářská práce

Kritická analýza účelnosti těžby uhlí v Severočeském hnědouhelném revíru.

Critical analysis of the effitiveness of coal mining in the North Bohemian brown coal mining district
Abstract:
The main goal of the bachelor thesis “Critical analysis of the effectiveness of coal mining in the North Bohemian brown coal mining district” is to assess the effectiveness of further coal mining in the largest brown coal district situated in the Czech Republic. The thesis deals with the mining history and development, the current economic importance of mining and its social and environmental impacts …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Kritická analýza účelnosti ťažby uhlia v Severočeskom hnedouhoľnom revíre“ je posúdenie účelnosti ďalšej ťažby uhlia v najrozsiahlejšom hnedouhoľnom revíre Českej republiky. Práca sa zaoberá históriou a vývojom ťažby, aktuálnym ekonomickým významom ťažby, sociálnymi a environmentálnymi dopadmi. V poslednej kapitole je celkovo posúdená účelnosť ťažby prostredníctvom SWOT …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Šlegr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj a cestovní ruch / Regionální rozvoj a cestovní ruch

Práce na příbuzné téma