Jan Pačovský

Diplomová práce

Faktory ovlivňující cenu pohonných hmot

Factors influencing fuel prices
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi zvolenými faktory a pohonnými hmotami. Konkrétně se jedná o následující faktory – cena ropy, síla dolaru, světová ropná produkce, světové HDP. Pomocí Grangerova testu kauzality je zjišťováno, zda mají tyto faktory vliv na cenu benzínu a cenu nafty v České republice a ve Spojených státech amerických. Dále práce obsahuje zhodnocení, zda existují významné rozdíly …více
Abstract:
Diploma thesis is dealing with a relationship between chosen factors and fuels. Following factors are concerned – crude oil price, strength of the dollar, world crude oil production and world GDP. The relationship between these factors and gasoline and diesel prices in the Czech Republic and the United States of America is tested by Granger causality test. Evaluation of this relationship on the commodity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: Vít Pošta
  • Oponent: Pavel Sirůček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71479

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.