Jan Pačovský

Master's thesis

Faktory ovlivňující cenu pohonných hmot

Factors influencing fuel prices
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi zvolenými faktory a pohonnými hmotami. Konkrétně se jedná o následující faktory – cena ropy, síla dolaru, světová ropná produkce, světové HDP. Pomocí Grangerova testu kauzality je zjišťováno, zda mají tyto faktory vliv na cenu benzínu a cenu nafty v České republice a ve Spojených státech amerických. Dále práce obsahuje zhodnocení, zda existují významné rozdíly …more
Abstract:
Diploma thesis is dealing with a relationship between chosen factors and fuels. Following factors are concerned – crude oil price, strength of the dollar, world crude oil production and world GDP. The relationship between these factors and gasoline and diesel prices in the Czech Republic and the United States of America is tested by Granger causality test. Evaluation of this relationship on the commodity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2017
  • Supervisor: Vít Pošta
  • Reader: Pavel Sirůček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71479

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.