Mgr. Nikola Fongwa

Diplomová práce

Kvalita života, sociální opora a partnerská spokojenost u pacientů s duševním onemocněním.

Quality of life, social support and partner relationship satisfaction of patients with mental disorders.
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje kvalitě života, sociální opoře a spokojenosti v partnerském vztahu u pacientů s duševním onemocněním. Cílem tohoto výzkumu bylo prozkoumat míru kvality života, sociální opory a partnerské spokojenosti u pacientů s duševním onemocněním, konkrétně s psychotickými poruchami, afektivními poruchami a se závislostí na návykových látkách. Zároveň nás zajímaly vztahy mezi těmito …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the quality of life, social support and romantic relationship satisfaction in patients with mental illness. The aim of this research was to explore the quality of life, social support and partner satisfaction in patients with mental illness, specifically with psychotic disorders, affective disorders and addiction to a substance. At the same time, we were interested in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Simona Venclíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta