Jakub Kutík

Bakalářská práce

Využití fuzzy transformace a obrazové fúze pro zpracování obrazu

Applications of fuzzy transformation and image fusion for image processing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím relativně nových technik zpracování obrazů pomocí metod fuzzy transformace a obrazové fúze. Cílem je navrhnout modelové algoritmy pro aplikaci na hodnocení estetických vad bižuterních kamenů a provést diskuzi jejich časové náročnosti. První část práce je věnována teoretickému rozboru. Nejprve jsou popsány bižuterní kameny a problémy jejich hodnocení. Dále jsou analyzovány …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the use of relatively new techniques of image processing using fuzzy transform and image fusion. The objective is to design a model algorithms for the evaluation of esthetical defects on jewellery stones and to make the discussion of their time demand. The first part is dedicated to the theoretical analysis. The jewellery stones and problems of their evaluation are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Radek Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kutík, Jakub. Využití fuzzy transformace a obrazové fúze pro zpracování obrazu. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy