Tomáš Ďuriš

Bakalářská práce

Studenti lektorství a jejich sebepojetí

Students of pedagogy and their self-esteem
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sebepojetím a sebehodnocením studentů lektorství. Hlavním cílem bylo zjistit, zda budou mít studenti pozitivní sebehodnocení a sebepojetí a co u nich sebepojetí představuje. V teoretické části jsou objasněna teoretická východiska. Tyto teoretické poznatky jsou dále uplatněny v části praktické. V praktické části je zpracován elektronický dotazník, ve kterém studenti pedagogiky …více
Abstract:
This bachelor´s thesis focuses on students of pedagogy and their self-esteem and self-assessment. The main aim of this thesis was to find if students of pedagogy have positive self-esteem and self-assessment and what self-esteem means for them The theoretical terms are explained in the theoretical part. These terms are also used in the practical part. In the practical part there is an electronic questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College

AKCENT College

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk

Práce na příbuzné téma