Theses 

Venkovský cestovní ruch ve vybraném území – Ing. Martina Navrátilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Martina Navrátilová

Bakalářská práce

Venkovský cestovní ruch ve vybraném území

Rural Tourism in chosen area

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Venkovský cestovní ruch ve vybraném území“ je zhodnocení nabídky venkovského cestovního ruchu na Hlinecku s ohledem na jeho přírodní a kulturně-historický potenciál a návrh možností pro další rozvoj venkovského cestovního ruchu v oblasti. Práce obsahuje teoretická východiska dané problematiky a shrnuje potenciál venkovského cestovního ruchu mikroregionu Hlinecko. Následuje vlastní praktická část, která zahrnuje zhodnocení strategického dokumentu mikroregionu Hlinecko, vyhodnocení dotazníkového šetření, SWOT analýzu a návrh možností dalšího rozvoje venkovského cestovního ruchu v mikroregionu.

Abstract: The subject of bachelor’s thesis „Rural tourism in chosen area” is the evaluation of rural tourism offer in Hlinecko with respect to its natural and cultural-historical potential and proposal to opportunities for further development of rural tourism in this area. The work includes theoretical background of issue and summarizes rural-tourism potential of Hlinecko microregion. Followed by an own practical part, which includes an evaluation of the strategic document of Hlinecko microregion, evaluation of questionnaire investigation, SWOT analysis and proposal to opportunities for further development of rural tourism in microregion.

Klíčová slova: Venkovský cestovní ruch, zhodnocení, mikroregion, strategický dokument, dotazníkové šetření, SWOT analýza, možnosti rozvoje, rural tourism, evaluation, microregion, strategic document, questionnaire investigation, SWOT analysis, development opportunities

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:07, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz