Ing. Martina Navrátilová

Bakalářská práce

Venkovský cestovní ruch ve vybraném území

Rural Tourism in chosen area
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Venkovský cestovní ruch ve vybraném území“ je zhodnocení nabídky venkovského cestovního ruchu na Hlinecku s ohledem na jeho přírodní a kulturně-historický potenciál a návrh možností pro další rozvoj venkovského cestovního ruchu v oblasti. Práce obsahuje teoretická východiska dané problematiky a shrnuje potenciál venkovského cestovního ruchu mikroregionu Hlinecko. Následuje …více
Abstract:
The subject of bachelor’s thesis „Rural tourism in chosen area” is the evaluation of rural tourism offer in Hlinecko with respect to its natural and cultural-historical potential and proposal to opportunities for further development of rural tourism in this area. The work includes theoretical background of issue and summarizes rural-tourism potential of Hlinecko microregion. Followed by an own practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch