Bc. Petra KURKOVÁ

Diplomová práce

Demografické stárnutí v ČR a jeho dopady na důchodový systém

Demographic ageing in the Czech Republic and its impact on the pension system
Anotace:
V diplomové práci jsem se zabývala demografickým stárnutím a jeho vlivem na důchodový systém. První kapitola obsahuje základní pojmy a druhy demografického stárnutí. V druhé a třetí kapitole je popsán vývoj populace před a po roce 1989. V další kapitole je popsán budoucí vývoj populace na základě Projekce 2009. Předposlední část popisuje součastný důchodový systém a jeho změny v průběhu posledních …více
Abstract:
In my thesis I dealt with demographic aging and its impact on the pension system. The first chapter contains basic concepts and types of demographic aging. In the second and third chapter describes the evolution of the population before and after 1989. The next chapter describes the development of future population projections for the 2009th The penultimate section describes a contemporary pension …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KURKOVÁ, Petra. Demografické stárnutí v ČR a jeho dopady na důchodový systém. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 03. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická