Theses 

Pomůcky pro osoby se sluchovým postižením se zaměřením na komunikaci – Bc. Julie Pecháčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Julie Pecháčková

Bakalářská práce

Pomůcky pro osoby se sluchovým postižením se zaměřením na komunikaci

Aids for people with hearing dissabilities with focus on communication

Anotace: Bakalářská práce pojednává o pomůckách pro osoby se sluchovým postižením se zaměřením na komunikaci. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou, a je složena ze tří kapitol. První teoretická kapitola je o komunikace obecně a o komunikaci osob se sluchovým postižením. Druhá teoretická kapitola pojednává o kompenzačních pomůckách pro osoby se sluchovým postižením. V praktické části bylo využito obsahové analýzy u vybraných publikací. Hlavním cílem bylo zjistit vývoj kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené osoby dle autorů. Dílčími cíli bylo rozdělení kompenzačních pomůcek podle jednotlivých autorů a zjištění, v jakých pomůckách se autoři shodují.

Abstract: This thesis is focusing on the aids for people with hearing disabilities. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical, and is composed of three chapters. The first theoretical chapter is about communication in general and about communication of people with hearing disabilities. The second chapter discusses the aids for people with hearing impairments. In the practical part was used content analysis of selected publications. The main target was to investigate the development of assistive devices for hearing impaired persons according to the authors. Another target was division of assistive devices by different authors, and finding aids in which the authors agree.

Klíčová slova: komunikace, komunikační systémy, pomůcky, sluchové postižení, communication, communication system, aids, hearing impairment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 15:42, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz