Kateřina Šťovíčková

Bakalářská práce

Výcvik neodkladné resuscitace na záchranných službách. Vliv výcviku na kvalitu resuscitace

Cardiopulmonary Resuscitation Training for Emergency Services. Effect of Training on the Quality of Resuscitation.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výukou resuscitace. Podstatná část teoretické části je věnovaná vlastní resuscitaci různých věkových kategorií. Dále se v teoretické části zabývám výukou resuscitace, historií resuscitace, reverzibilními změnami a poresuscitační péči s hypotermií. Praktická část je věnována výzkumu o prováděné výuce resuscitace na záchranné službě daného kraje.
Abstract:
The Bachelor's degree thesis deals with teaching resuscitation. The essential part of the theoretical part is devoted to resuscitation of different age groups. Further, the theoretical part is focused on teaching resuscitation, history of resuscitation, reversible changes and post-resuscitation care with hypothermia. The practical part deals with a research on teaching resuscitation at an emergency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Marek Vaněčka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šťovíčková, Kateřina. Výcvik neodkladné resuscitace na záchranných službách. Vliv výcviku na kvalitu resuscitace. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií