Bc. Tereza Matějíčková

Diplomová práce

An Analysis of Stylistic and Linguistic Means of Medium of Advertising: Alcohol Commercial Slogans

An Analysis of Stylistic and Linguistic Means of Medium of Advertising: Alcohol Commercial Slogans
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na stylistickou analýzu jazyka reklamy. Výzkum byl proveden pomocí analýzy korpusu, který se skládal ze 100 aktuálních alkoholových sloganů. Při výzkumu byly použity kvalitativní i kvantitativní metody kvůli zkoumání frekvence použití jednotlivých jazykových prvků a dále také při intepretaci manipulativních tendencí v reklamách. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the stylistic analysis of the language of advertisement. The research was conducted by analysing the corpus of 100 recent alcoholic commercial slogans. The methods used were quantitative and qualitative. The methods were chosen intentionally to compare the frequency of the language elements and the interpretation of manipulative tendencies. The work is divided into theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta