Bc. Tatiana Rukhlova

Bakalářská práce

Znalostní management a jeho využití v praxi firmy EEPAYS s.r.o.

Knowledge management and its utilization in the EEPAYS ltd practice
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na problematiku znalostního managementu. Teoretická část obsahuje základní pojmy a modely managementu. V praktické části práce je provedena analýza současné situace podniku EEPAYS s.r.o. a zhodnocení modelu znalostního managementu s doporučením implementace.
Abstract:
In my bachelor's thesis I focus on the questions of knowledge management. Theoretical part inclouds the basic terms and models of management. Practically part involves analysis of the present state in EEPAYS s.r.o. enterprise which evaluates knowledge management with implementation recommendations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Kubín
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance