Bc. Kateřina Angerová

Bachelor's thesis

Analýza konkurence

Competitor analysis
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce Analýza konkurence je vyhodnocení závěru firmy TISKÁRNA v oblasti marketingové a obchodní politiky. Výsledkem provedených analýz je doporučení vhodnosti záměru upevnit pozici firmy na trhu. Teoretická část pojednává o situační analýze a vhodných metodách ke zpracování této analýzy. Praktická část je zaměřena na aplikaci uvedených metod na firmu TISKÁRNA a její konkurenty …viac
Abstract:
Subject of thesis Competitor analysis is the evaluation of a company intention in the area of marketing and trade policy. The result of the analysis is a recommendation of suitability plan to strengthen its market position. The theoretical part deals with the situational analysis and suitable methods for this analysis. The practical part is focused on the application of these methods to TISKÁRNA company …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedúci: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lubor Válek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta