Mgr. Aneta Mikulášová, Ph.D.

Doctoral thesis

Prognostický význam genetických abnormalit u monoklonální gamapatie nejasného významu

Prognostic Significance of Genetic Abnormalities in Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance
Abstract:
Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) je premaligní prekurzor mnohočetného myelomu (MM) s 1% rizikem progrese ročně. Biologickou podstatou je nádorové zmnožení klonu plazmatických buněk, které však mají ve stádiu MGUS premaligní charakter nedostačující pro rozvoj klinických příznaků. Doposud provedené molekulárně genetické analýzy prokázaly přítomnost specifických genetických abnormalit jako …more
Abstract:
Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) is a premalignant precursor of multiple myeloma (MM) with a 1% risk of progression per year. The biological basis of monoclonal gammopathies is malignant proliferation of plasma cells. The tumor clone of plasma cells is insufficient for the development of clinical symptoms in MGUS. Although targeted molecular genetic analyses have shown the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • Reader: prof. RNDr. Marie Jarošová, Mgr., doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta