Mgr. Aneta Mikulášová, Ph.D.

Doctoral thesis

Prognostický význam genetických abnormalit u monoklonální gamapatie nejasného významu

Prognostic Significance of Genetic Abnormalities in Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance
Anotácia:
Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) je premaligní prekurzor mnohočetného myelomu (MM) s 1% rizikem progrese ročně. Biologickou podstatou je nádorové zmnožení klonu plazmatických buněk, které však mají ve stádiu MGUS premaligní charakter nedostačující pro rozvoj klinických příznaků. Doposud provedené molekulárně genetické analýzy prokázaly přítomnost specifických genetických abnormalit jako …viac
Abstract:
Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) is a premalignant precursor of multiple myeloma (MM) with a 1% risk of progression per year. The biological basis of monoclonal gammopathies is malignant proliferation of plasma cells. The tumor clone of plasma cells is insufficient for the development of clinical symptoms in MGUS. Although targeted molecular genetic analyses have shown the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Marie Jarošová, Mgr., doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta