Theses 

Main tasks and position of human resources department in a company's hieararchy:Case study of a German firm in the Czech republic – Dana WEISSOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Linguistics / Foreign Languages for Business

Dana WEISSOVÁ

Bachelor's thesis

Main tasks and position of human resources department in a company's hieararchy:Case study of a German firm in the Czech republic

Main tasks and position of human resources department in a company's hieararchy:Case study of a German firm in the Czech republic

Abstract: The aim of this work is to find out that Human Resources managers and HR departments are an integral part of all businesses, to show what HR managers are supposed to do and also highlight the position of HR manager. Theoretical part defines important terms. Furthermore, it defines the meaning and concept of human resources and its tasks throughout the organization. The practical part includes an interview with the manager of the human resources department of a German company and examples of main mistakes that applicants do during an interview with HR manager.

Abstract: Cílem této práce je prokázat, že manažeři oddělení lidských zdrojů a i samotná oddělení lidských zdrojů jsou nedílnou součástí všech podniků. V bakalářské práci je upřesněno postavení personálního manažera, jeho kompetence a úkoly. Teoretická část bakalářské práce definuje význam a koncept lidských zdrojů a jejich úkolů v celé organizaci. Praktická část zahrnuje rozhovor s manžerkou oddělení lidských zdrojů německé firmy a příklady hlavních chyb, kterých se uchazeči o zaměstnání během pohovoru s personálním manažerem nejčastěji dopouštějí.

Keywords: human resources department, personnel activities, recruitment, human resources strategy, HR manager, recruiter, management, leadership

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Alok Kumar, M.A.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70083 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

WEISSOVÁ, Dana. Main tasks and position of human resources department in a company's hieararchy:Case study of a German firm in the Czech republic. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Go to top | Current date and time: 17/7/2019 00:48, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz