Barbora CHMELINOVÁ

Bachelor's thesis

Teoretické modelování vlivu elektrického pole přenašečů elektronů ve fotosystému II na fluorescenční indukci chlorofylu

Theoretical modelling of effect of electric fields generated by electron transporters on chlorophyll fluorescence induction
Anotácia:
Chlorofylová fluorescence vypovídá o (ne)schopnosti organizmu využít absorbovanou energii světla pro fotochemickou reakci. Nepřímo tak umožňuje sledovat funkční stav složek fotosyntetického transportního řetězce elektronů. Jednou z možností, jak se fluorescence chlorofylu dá měřit, je detekovat její časový průběh při osvětlení vzorku předem adaptovaného na tmu. Takto se měří tzv. fluorescenční indukční …viac
Abstract:
Chlorophyll fluorescence informs about an organism?s (dis)ability to use absorbed light energy for photochemic reactions. Thus it indirectly enables to observe functional state of photosynthetic electron transport chain components. One of the ways how to measure chlorophyll fluorescence is to detect its time course while a dark-adapted sample is enlightened. This is how the so-called fluorescence induction …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2012
Zverejniť od: 10. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHMELINOVÁ, Barbora. Teoretické modelování vlivu elektrického pole přenašečů elektronů ve fotosystému II na fluorescenční indukci chlorofylu. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 8. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Physics / Molecular Biophysics

Práce na příbuzné téma

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses yo6vgu yo6vgu/2
16. 8. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
16. 8. 2012
Marklová, E.
17. 8. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.