Bc. Peter Ondriaš

Master's thesis

Rozbor procesu ekonomických sankcií: Irán 1979 - 1997

Process tracing of economic sanctions: Iran 1979 - 1997
Abstract:
This thesis focus on testing selected economic sanctions theories by process tracing of success and setback in two sanctions episodes that have taken place during 1979-1997 in Iran. The first, theoretical section further defines current quantitative theories and acquired knowledge in today´s economic sanctions research. Then, the thesis frames altoghether 21 hypotheses for both sanctions´ episodes …viac
Abstract:
Diplomová práca sa zameriava na testovanie vybraných teórií ekonomických sankcií pomocou rozboru procesu úspechu a neúspechu na prípade dvoch sankčných epizód, ktoré sa odohrali v Iráne v rokoch 1979-1997. Prvá, teoretická časť práce bližšie definuje súčasnú problematiku ekonomických sankcií, volí vhodnú definíciu a približuje súčasné najmä, kvantitatívne teórie a nadobudnuté poznatky v oblasti doterajšieho …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Relations