Theses 

Výjezdový cestovní ruch České republiky – Lucie Lešnerová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lucie Lešnerová, DiS.

Bakalářská práce

Výjezdový cestovní ruch České republiky

Outgoing tourism of the Czech Republic

Anotace: Absolventská práce zpracovává téma výjezdového cestovního ruchu, přičemž specificky se zaměřuje na statistický monitoring cestovního ruchu a jeho ukazatele. Na základě dotazníkového šetření zkoumá chování a preference účastníků výjezdového cestovního ruchu.

Abstract: The bachelor thesis elaborates upon the topic of outgoing tourism. More specifically it focuses on statistical monitoring of tourism and its indicators. The presented study is based on a questionnaire survey that enquires into practices and preferences of outgoing tourism visitors.

Klíčová slova: Výjezdový cestovní ruch, statistický monitoring, ukazatele cestovního ruchu, typologie cestovního ruchu, cestovní kancelář, cestovní agentura, CzechTourism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:10, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz