Bc. Jana Mariničová

Diplomová práce

Mapování a modelování procesu inventury

Mapping and Modeling Inventory Process
Anotace:
Diplomová práce se zabývá modelováním a mapováním procesu inventury, jeho popisem, a návrhem zlepšení a změn. V první kapitole jsou charakterizovány základní pojmy a definice spojené s podnikovými procesy, jejich řízením a modelováním. Druhá kapitola je věnovaná krátkému představení společnosti a pobočky, která zadala požadavek na zpracování popisu a modelu procesu inventury. Ve třetí kapitole jsou …více
Abstract:
Diploma thesis focuses on modeling and mapping inventory process and also on its description and suggestion of its improvements and changes. In the first chapter basic concepts and definitions related to business processes, their management and modeling are characterized. The second chapter is devoted to a brief introduction of the company and the branch that requested description and model of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. et Ing. Petr Kašpar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management