Bc. Thu Thao Ngo

Bakalářská práce

Rozhodčí pravidla Mezinárodní obchodní komory - srovnání verzí z roku 1998 a 2012

ICC Rules 1998 and ICC Rules 2012 - Comparison
Anotace:
Práce komparuje ustanovení Rozhodčích pravidel Mezinárodní obchodní komory z roku 1998 a 2012 a zaměřuje se na procesní rozdíly rozhodčích řízení před Mezinárodním rozhodčím soudem ICC dle obou verzí Pravidel. Důraz je kladen především na instituty snažící se o zrychlení a větší efektivitu procesu. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda nová Pravidla 2012 přispívají ke zrychlení a zefektivnění …více
Abstract:
This text compares articles of ICC Rules of Arbitration from 1998 and current version from 2012. Comparison is mainly focused on processing differences of international arbitration administrated by International Court of Arbitration of ICC in accordance with Rules 1998 and Rules 2012. The main goal of this text is to identify timesaving and effective techniques of international arbitration in accordance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta