Ing. Michal Švadlenka

Bachelor's thesis

Pro areál v Doubravicích navrhněte dopravní řešení vjezdu do areálu (obousměrnou komunikací, parkoviště, zpevněné plochy)

Propose the traffic solution of the drive-in to the area in Doubravice (two-way road, parking area, hard standings)
Abstract:
Tato práce je návrhem příjezdové a přístupové komunikace k plánované budově výzkumného vývojového centra Univerzity Pardubice v Doubravicích včetně parkovacích ploch. Základním požadavkem při návrhu tohoto projektu bylo vytvořit adekvátní zpřístupnění stávajících a budoucích budov v areálu jejich uživatelům. Projektová komunikace je rozdělena do jednotlivých větví, jejichž celková délka je 433.04 m …more
Abstract:
This thesis is a proposal of an access road and an access path to a planned building of the Research and Development centre of University Pardubice in Doubravice including a parking area. The basic claim of the proposal was to build a sufficient access to the current and future buildings for their users in the area. The design way has been splitted into several sections and their total length is 433 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Švadlenka, Michal. Pro areál v Doubravicích navrhněte dopravní řešení vjezdu do areálu (obousměrnou komunikací, parkoviště, zpevněné plochy). Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Infrastructure

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.