Michal Svoboda

Doctoral thesis

Reforma účetnictví státu jako předpoklad ekonomického rozhodování externích uživatelů účetních výkazů obcí

Reform of Governmental Accounting as a Prerequisite of Economic Decisions Made by External Users of Municipality Financial Statements
Abstract:
Práce analyzuje přínos účetní reformy veřejných financí pro zvýšení relevance, využitelnosti a dostupnosti ekonomických dat ve veřejném sektoru ČR, zejména v případě obcí. Identifikuje také některá rizika účetní reformou vyvolaná a navrhuje způsob jejich odstranění. Shrnuje nezbytnost existence veřejného sektoru, identifikuje uživatele jeho ekonomických informací. Velmi podrobně popisuje samotnou účetní …more
Abstract:
This dissertation thesis analyzes gains of the governmental accounting reform in the Czech Republic in terms of increase in relevance, usability and accessibility of the economic data in the public sector of the Czech Republic, especially in municipalities. It identifies some risks that have arisen from this reform and offers some ways to eliminate them. The existence of the public sector itself is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 10. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2013
  • Supervisor: Ladislav Mejzlík
  • Reader: Štěpánka Nováková, Jaromíra Steidlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39166