Michal Svoboda

Doctoral thesis

Reforma účetnictví státu jako předpoklad ekonomického rozhodování externích uživatelů účetních výkazů obcí

Reform of Governmental Accounting as a Prerequisite of Economic Decisions Made by External Users of Municipality Financial Statements
Anotácia:
Práce analyzuje přínos účetní reformy veřejných financí pro zvýšení relevance, využitelnosti a dostupnosti ekonomických dat ve veřejném sektoru ČR, zejména v případě obcí. Identifikuje také některá rizika účetní reformou vyvolaná a navrhuje způsob jejich odstranění. Shrnuje nezbytnost existence veřejného sektoru, identifikuje uživatele jeho ekonomických informací. Velmi podrobně popisuje samotnou účetní …viac
Abstract:
This dissertation thesis analyzes gains of the governmental accounting reform in the Czech Republic in terms of increase in relevance, usability and accessibility of the economic data in the public sector of the Czech Republic, especially in municipalities. It identifies some risks that have arisen from this reform and offers some ways to eliminate them. The existence of the public sector itself is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedúci: Ladislav Mejzlík
  • Oponent: Štěpánka Nováková, Jaromíra Steidlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39166