Mgr. Adéla Krapfová

Diplomová práce

Trestněprávní a trestně procesní aspekty ochrany majetku

Criminal Law and Procedural Aspect of Protection of Property
Anotace:
Majetek je primárně pod ochranou právních předpisů nejvyšší právní síly, konkrétní aspekty jeho ochrany však nacházíme nejen v soukromoprávní oblasti, ale vlastnické právo je chráněno i ustanoveními předpisů trestního práva, které představují prostředek ochrany ultima ratio. V rámci trestního práva je vlastnické a obdobné majetkové právo chráněno zejména skrze ustanovení hlavy V. trestního zákoníku …více
Abstract:
Both tangible and intangible personal property is under the protection of the laws of the highest legal authority. Particular aspects of the property protection are located in the private sphere in the Civil Code, however the legal title protection is also protected by the provisions of the criminal law, which constitutes ultima ratio protection. In the area of the criminal law, the legal title and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta