Mgr. Hana LUKŠOVÁ

Disertační práce

Ošetřovatelská diagnostika u seniorů

Nursing Diagnosis in Older Adults
Anotace:
Úvod: Sestra v klinické praxi zajišťuje ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu, jehož součástí je ošetřovatelská diagnostika. Cílem ošetřovatelské diagnostiky je vyvodit závěry týkající se specifických potřeb jedince a naplánovat efektivní péči. Z důvodů demografických změn je aktuální se zabývat standardizací diagnostického jazyka v ošetřovatelské péči u seniorů. Cíl: Cílem …více
Anotace:
gnóz, specifické pro oblast péče o seniory, a korespondující standardizované nástroje, které povedou k objektivizaci ošetřovatelských diagnóz. Tato sada by měla také obsahovat vhodné intervence, reflektující kompetence vymezené legislativou České republiky. To by přispělo k efektivnější ošetřovatelské péči a usnadnilo práci sester při provádění ošetřovatelského procesu u seniorů.
Abstract:
Introduction: The nurse in clinical practice provides nursing care through the nursing process, which includes nursing diagnosis. The aim of the nursing diagnosis is to draw conclusions on the specific needs of the individual and to plan effective care. Due to demographic changes, is the actual to deal with standardization of diagnostic language in nursing care in older adults. Aim: The aim this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2015
Zveřejnit od: 25. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKŠOVÁ, Hana. Ošetřovatelská diagnostika u seniorů. Ostrava, 2015. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.9.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 9. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta