Mgr. Hana LUKŠOVÁ

Doctoral thesis

Ošetřovatelská diagnostika u seniorů

Nursing Diagnosis in Older Adults
Abstract:
Úvod: Sestra v klinické praxi zajišťuje ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu, jehož součástí je ošetřovatelská diagnostika. Cílem ošetřovatelské diagnostiky je vyvodit závěry týkající se specifických potřeb jedince a naplánovat efektivní péči. Z důvodů demografických změn je aktuální se zabývat standardizací diagnostického jazyka v ošetřovatelské péči u seniorů. Cíl: Cílem …more
Abstract:
gnóz, specifické pro oblast péče o seniory, a korespondující standardizované nástroje, které povedou k objektivizaci ošetřovatelských diagnóz. Tato sada by měla také obsahovat vhodné intervence, reflektující kompetence vymezené legislativou České republiky. To by přispělo k efektivnější ošetřovatelské péči a usnadnilo práci sester při provádění ošetřovatelského procesu u seniorů.
Abstract:
Introduction: The nurse in clinical practice provides nursing care through the nursing process, which includes nursing diagnosis. The aim of the nursing diagnosis is to draw conclusions on the specific needs of the individual and to plan effective care. Due to demographic changes, is the actual to deal with standardization of diagnostic language in nursing care in older adults. Aim: The aim this thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 9. 2015
Accessible from:: 25. 9. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LUKŠOVÁ, Hana. Ošetřovatelská diagnostika u seniorů. Ostrava, 2015. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.9.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 9. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta