Mgr. Bc. Michal Hanych

Diplomová práce

Komparativní analýza výkonu advokacie z pohledu daňové, účetní a administrativní zátěže v závislosti na zvolené formě podnikání

The Comparative Analysis of the Tax, Accounting and Administrative Burden of the Legal Profession Dependable on the Form of the Business
Anotace:
Smyslem a cílem práce je provést komparativní analýzu výkonu advokacie z pohledu účetní, daňové a administrativní zátěže tří subjektů: samostatného advokáta, veřejné obchodní společnosti a společnosti s ručením omezeným, a na jejím základě navrhnout případná doporučení pro jednotlivé subjekty. V teoretické části vymezuji základní instituty a mechanismy zdanění výkonu samostatné činnosti i výkonu advokacie …více
Abstract:
The meaning and the aim of this diploma thesis is to analyse the tax, accounting and administrative burden of the legal profession in case of the sole practitioner, co-partnership and the limited liability company. On the grounds of the analysis I propose recommendations for the analysed subjects. In the theoretical part of the work, the basic principles and the ways of taxation in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta