Bc. Irena Vojtová

Diplomová práce

Hodnota dopravního času

Transportation Time Value
Anotace:
Anotace: Cílem práce je zhodnotit chování občanů Jihomoravského kraje v oblasti cestování, stanovit hodnotu, kterou pro ně má čas, věnovaný dopravě. Bylo vytvořeno dotazníkové šetření, kterého se aktivně zúčastnilo 402 osob. Mezi těmito aktivními účastníky byli zastoupeni, v nezanedbatelné míře i zástupci místních samospráv. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická …více
Abstract:
Annotation: The objectives of the thesis is to determinate the value of the behavior of the South Moravia region inhabitant in the area of the transport system (the preferences). Then main goal is to find the value of the required time that is investigated into transport to work (commuting to work). There was used method of questionnaires given to participants where were 402 answered including high …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta