Bc. Irena Vojtová

Master's thesis

Hodnota dopravního času

Transportation Time Value
Abstract:
Anotace: Cílem práce je zhodnotit chování občanů Jihomoravského kraje v oblasti cestování, stanovit hodnotu, kterou pro ně má čas, věnovaný dopravě. Bylo vytvořeno dotazníkové šetření, kterého se aktivně zúčastnilo 402 osob. Mezi těmito aktivními účastníky byli zastoupeni, v nezanedbatelné míře i zástupci místních samospráv. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická …more
Abstract:
Annotation: The objectives of the thesis is to determinate the value of the behavior of the South Moravia region inhabitant in the area of the transport system (the preferences). Then main goal is to find the value of the required time that is investigated into transport to work (commuting to work). There was used method of questionnaires given to participants where were 402 answered including high …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta