Theses 

Gotická a renesanční kamenosochařská výzdoba hradu Cimburk u Koryčan – Markéta PAPOUŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Markéta PAPOUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Gotická a renesanční kamenosochařská výzdoba hradu Cimburk u Koryčan

Gothic and Renaissance architectural sculpture of Cimburk castle by Koryčany

Anotace: Studentka se podrobně seznámí s architekturou hradu u Koryčan a jeho kamenosochařskou výzdobou. Studentka prostuduje veškerou doposud vydanou literaturu, umělecko-historické průzkumy a restaurátorské zprávy vztahující se k hradu Cimburku u Koryčan a jeho vlastníkům. Klíčovou částí práce bude katalog architektonické skulptury hradu Cimburku z období gotiky a renesance, kdy tento hrad vlastnili členové různých šlechtických rodů (páni z Cimburka, Štěpán z Vartnova, Vilém z Víckova). Studentka bude analyzovat jak architektonickou skulpturu dochovanou přímo na stavbě hradu, tak fragmenty umístěné v lapidáriu v hradním areálu. Na základě katalogu studentka vypracuje studii o vývoji hradu Cimburka v období gotiky a renesance. Součástí práce bude srovnání dochované architektonické skulptury s dalšími stavbami šlechtických rodů, které hrad Cimburk vlastnili v období gotiky a renesance.

Abstract: Students will acquaint with architecture of the Koryčan castle and sculpture decoration. A student will study all previously issuedliterature, art-historical research and restoration reports relating to Cimburk at Koryčan castle and its owners. A key part of the work will be a catalog of architectural sculptures from Cimburk from the Gothic and Renaissance age, when the castle was owned by various members of the nobility genera (Sirs of Cimburk, Štěpán z Vartnova, Vilém z Víckova). student will analyze how architectural sculpture preserved castle on site, so fragments located in the lapidary and in the castle walls. On the basis of a catalog student will prepare a study on the development Cimburk in the Gothic and Renaissance era. The work will ,compared to the preserved architectural sculptures and other buildings of noble families, who owned the castle Cimburk during the Gothic and Renaissance.

Klíčová slova: gotika, renesance, kamenosochařská výzdoba, hrad

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013
  • Zveřejnit od: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Čehovský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PAPOUŠKOVÁ, Markéta. Gotická a renesanční kamenosochařská výzdoba hradu Cimburk u Koryčan. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:08, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz