František DOSTALÍK

Bakalářská práce

Problematika volného času ve vztahu k patologickým jevům / A problem of leisure time in relation to pathological issues.

A PROBLEM OF LEISURE TIME IN RELATION TO PATHOLOGICAL ISSUES
Anotace:
V práci jsem se snažil postihnout možné negativní vlivy na děti a mládež, které jsou ovlivněny nejen ve volném čase, ale i v okruhu rodiny, školském zařízení, různých zájmových spolcích i dětských partách. Tyto aspekty mají vliv na názorové a hodnotové postoje jedince. Cílem bylo zhodnotit možné dopady převážně sociálního a společenského kontextu, který může ovlivnit biologické dispozice a stránky …více
Abstract:
In my graduation thesis I tried to involve possible negative influences on children and juvenils which are affected not only in their free time, however, in their family, educational institution, various interests clubs and children´s companies, too. These aspects have influence on the opinions and values of the individual´s personality. The aim was to evaluate possible impacts, mainly of the social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Viera Jonsztová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTALÍK, František. Problematika volného času ve vztahu k patologickým jevům / A problem of leisure time in relation to pathological issues.. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace