Bc. Dominika Prchalová

Bachelor's thesis

K povaze konfliktu ve vybraných prózách české literatury 19. století

Conflicts in selected prose of Czech literature of the 19th century
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nerovných vztahů, rodinných poměrů a konfliktů ve vybraných prózách české literatury 19. století. Hlavním kritériem pro zařazení textu do výběru je přítomnost konfliktu, který byl pro soudobou společnost nepřijatelný. Cílem práce je vyzkoumat, jak se postavy vyrovnávají s nenaplněnou láskou, nemanželskými dětmi, nepochopením ze strany rodičů a konvencemi společnosti …more
Abstract:
This thesis deals with problems of unequal relationships, family relationships and conflicts in selected prose of Czech literature of the 19th century. The main criterion for inclusion in the text selection is the presence of the conflict, which was unacceptable for contemporary society. The aim of this thesis is to investigate how the characters cope with the unfulfilled love, illegitimate children …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta