Bc. Tomáš Osoba

Diplomová práce

Srovnání činnosti národních svazů házené v Irsku a České Republice

Comparison of activities of Czech and Ireland handball national federations
Anotace:
Diplomová práce má za cíl vytvořit analýzy vybraných činností Českého svazu házené a Irish Olympic Handball Association a na jejich základě provést komparaci činností. V práci jsou analyzovány a následně srovnávány organizační struktury, členské základny, činnosti trenérů a rozhodčích, práce s mládeží, reprezentační činnost a financování svazů. Provedená komparace nám ukazuje, jaké jsou rozdíly v řízení …více
Abstract:
The aim of thesis is to make analysis of activities of Czech handbal association and Irish Olympic Handball Association. Further the comparison is made on the basis of both analysis. In thesis we made analysis and comaprsion of organization structures, memberships, coaching and refereeing activities, youth activities, national teams, and financing of the federations. The comparsion shows us what are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu