Hana Štrymplová

Bachelor's thesis

Obchodní rejstřík a jeho význam

The Business Register and its Relevancy
Anotácia:
Bakalářská práce s názvem „Obchodní rejstřík a jeho význam“ analyzuje právní úpravu obchodního rejstříku a rejstříkového řízení v České republice. Obchodní zákoník a občanský soudní řád, což jsou klíčové předpisy, se vrací k tradičnímu označení veřejného seznamu, do kterého se zapisují podnikající subjekty, eventuelně jiné osoby. Práce zmiňuje rovněž praktické otázky o rejstříkovém řízení, tj. v řízení …viac
Abstract:
The thesis named “The Commercial Register and its importance” analyzes the legal form of the Commercial Register and the Register proceedings in the Czech Republic. The Commercial Code and Civil Procedure Act, being the key regulations, are returning to its traditional description as Public List, into which the business or perhaps even other entities are recorded. The thesis also mentions functional …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Markéta Hlavicová
  • Oponent: JUDr. Michal Mědílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Práce na příbuzné téma