Bc. Jiří Mrázek

Diplomová práce

Cíle centrálních bank - porovnání cenové stability a měnové stability

Goals of Central Banks - Comparison of Price Stability and Currency Stability
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na cíle centrálních bank a jejich porovnání s důrazem na dva nejčastěji se objevující: cenovou stabilitu a měnovou stabilitu. Cílem této práce je zjistit, zda se postup centrální banky při dodržování cíle cenové stability výrazně odlišuje od postupu centrální banky při dodržování cíle měnové stability, nebo naopak neexistují výrazné rozdíly v její činnosti. Při srovnání je pohlíženo …více
Abstract:
This thesis focuses on the goals of central banks and on their comparison emphasizing two most often appearing goals: the price stability and the monetary stability. The goal of this thesis is to find out whether the procedure of fulfilling the goal of price stability is distinctly differing from the procedure of fulfilling the goal of monetary stability, or there are not any big differences. The comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta