Mgr. Martin Vala

Diplomová práce

Vývoj nezaměstnanosti v ČR (1990 - 2005) se zaměřením na Moravskoslezský kraj

The Progress of Unemployment in the Czech Republic (1990-2005) with a View to Moravian-Silesian Region
Anotace:
Práce se komplexně zabývá nezaměstnaností. Vychází z ekonomického pohledu, ale neopomíjí hledisko sociální, zdravotní či postoj státní správy. Neméně významnou součástí je vztah výchovy a vzdělávání k této problematice. V praktické části jsou analyzovány statistické údaje za Moravskoslezský kraj, Českou republiku a jednotlivé státy Evropské unie. Při tomto srovnávání je důsledně dodržován pohled mužský …více
Abstract:
The thesis deals with unemployment in complex. It results from the economic view, but does not ignore the social, health point of view or the opinion of state administration. No less important part is the relationship between upbringing, education and these problems. In the practical part, there are analysed the statistical datas for Moravian-Silesian locality, Czech Republic and separate countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta