Bc. Veronika Krňanská

Master's thesis

Zkušenosti s koexistencí rozdílných motivačních systémů ve vybrané organizaci a návrh jednotného motivačního systému

Experience with the coexistence of different motivation systems in the selected organization and a proposal of a uniform motivation system
Abstract:
Diplomová práce se zabývá spokojeností zaměstnanců ve společnosti, která vznikla spojením firmy HB a firmy AT. V úvodu diplomové práce je uvedena hlavní výzkumná otázka, symbolický cíl a aplikační cíl práce. Hlavní výzkumná otázka práce zní: Jaká je pracovní spokojenost zaměstnanců společnosti HB po fúzi společností? Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na vymezení …more
Abstract:
The diploma thesis describes the employee satisfaction in company, which was formed by joining the company HB to the company AT. In the introduction of the thesis is presented the main research question, symbolic aim and application goal. The main research question of the thesis is: What is the job satisfaction of employees of HB after the merger of companies? The thesis is divided into two parts. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tereza Pospíšilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources