Bc. Veronika Krňanská

Master's thesis

Zkušenosti s koexistencí rozdílných motivačních systémů ve vybrané organizaci a návrh jednotného motivačního systému

Experience with the coexistence of different motivation systems in the selected organization and a proposal of a uniform motivation system
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá spokojeností zaměstnanců ve společnosti, která vznikla spojením firmy HB a firmy AT. V úvodu diplomové práce je uvedena hlavní výzkumná otázka, symbolický cíl a aplikační cíl práce. Hlavní výzkumná otázka práce zní: Jaká je pracovní spokojenost zaměstnanců společnosti HB po fúzi společností? Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na vymezení …viac
Abstract:
The diploma thesis describes the employee satisfaction in company, which was formed by joining the company HB to the company AT. In the introduction of the thesis is presented the main research question, symbolic aim and application goal. The main research question of the thesis is: What is the job satisfaction of employees of HB after the merger of companies? The thesis is divided into two parts. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedúci: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Pospíšilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources