Theses 

Dopad onkologického onemocnění na partnerský vztah. Příběhy žen s karcinomem prsu. – Bc. Aneta POLÁNSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Aneta POLÁNSKÁ

Bakalářská práce

Dopad onkologického onemocnění na partnerský vztah. Příběhy žen s karcinomem prsu.

The effect of oncological disease on the on the intimate life of women

Anotace: Předkládaná práce se věnuje problematice onkologického onemocnění, resp. dopadu karcinomu prsu na partnerský život. Hlavním cílem je navázat na přechozí studie autorů, kteří se v rámci své činnosti této oblasti věnovali a získat tak subjektivní výpovědi pacientek v českém prostředí. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, přičemž teoretická část představuje poznatky z oblasti onkologie, včetně příznaků, léčby nádorového onemocnění a rovněž shrnuje předešlé výzkumy. Praktická část se zaměřuje na popis výzkumného projektu a vzhledem k našemu cíli byla zvolena kvalitativní strategie. Jako metoda sběru dat byla zvolena varianta polostrukturovaného interview. Do výzkumu se zapojilo 5 respondentek. Po detailní analýze dat se ukázalo, že onkologické onemocnění výrazně ovlivnilo a zasáhlo do vztahu partnerů. Partneři jim byli obrovskou oporou a svým chováním a starostlivostí dávali svým partnerkám najevo, že nároky nemoci jsou schopni zvládnout.

Abstract: The presented thesis deals with the problem of oncological illness, respectively the impact of breast cancer on partner life. The main goal is to build on previous studies of authors who have devoted themselves to this topic and to obtain subjective statement from patients in the Czech environment. The bachelor thesis consists of two parts whereby the theoretical part presents knowledge from the field of oncology, including symptoms, treatment of cancern and also summarizes the previous investigations. The practical part focuses on the description of the research project and a qualitative strategy has been chosen due to our goal. As a method of data collection, a semi-structured interview option was chosen. The survey involved 5 respondents. After a detailed analysis of the data, the oncological disease proved to have a significant effect on the relationship of the partners.Partners were great support for them and through their behaviour and care manifested the ability to handle the requirements of the disease.

Klíčová slova: karcinom prsu, partnerský vztah, léčba, kvalitativní výzkum, psychoonkologie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=218013 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

POLÁNSKÁ, Aneta. Dopad onkologického onemocnění na partnerský vztah. Příběhy žen s karcinomem prsu.. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:40, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz