Adéla Rejlová

Bachelor's thesis

OCEŇOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ V ÚČETNÍCTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Valuation and Presenting of Securities in Accounting of the Czech Republic
Abstract:
Cílem bakalářské práce s názvem ,,Oceňování a vykazování cenných papírů v účetnictví České republiky" je přiblížit oblast účetnictví, která zahrnuje okruh dlouhodobých a krátkodobých finančních aktiv. Bakalářská práce by měla poskytnout základní pohled na třídění cenných papírů z hlediska časového a z hlediska druhů cenných papírů. Dále se v bakalářské práci objeví stěžejní část celého účetnictví a …more
Abstract:
The name of the thesis is Valuation and Presenting of Securities in Accounting of the Czech Republic and its goal is to bring an insight to the field of accounting regarding long-term and short-term financial assets. This thesis should provide basic information on sorting securities by the term length and types of securities. Furthermore this thesis will dissert on the main part of the accounting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2011
  • Supervisor: Roman Sklenár

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27590

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku