Bc. Roberta Velichová

Bakalářská práce

Úloha celogenomového profilu počtu kopií genů v progresi monoklonálních gamapatií

Genome-wide profile of copy number changes associated with progression in monoclonal gammopathies
Abstract:
In this thesis we study the progression of monoclonal gammopathy of undetermined significance and asymptomatic multiple myeloma to the stage of multiple myeloma. Multiple myeloma is a genetic disorder, where the most commonly observed abnormalities are copy number variations and loss of heterozygosity (especially uniparental disomy). However, a genetic abnormality, which would sufficiently predict …více
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa venujeme progresii monoklonálnej gamapatie nejasného významu a asymptomatického mnohopočetného myelómu do štádia mnohopočetného myelómu. Mnohopočetný myelóm je genetické ochorenie, a najčastejšie preukázané abnormality sú zmeny počtu kópií génov a strata heterozygozyty (najmä uniparentálna dizómia). Doposiaľ však nebola objavená genetická abnormalita, ktorá by s istotou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Brožová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie