Hana Nápravníková

Diplomová práce

Human-Computer Interaction - spolupráce člověka a počítače

Human-computer interaction - cooperation of human and computer
Anotace:
Práce se zabývá Human-computer Interaction a jejím hlavním cílem je více přiblížit problematiku tohoto oboru. První část popisuje dvě hlavní oblasti, tedy Kognitivní vědu a Kognitivní psychologii, z nichž HCI vychází. Druhá část se věnuje konkrétně Human-computer Interaction, historií vzniku, aspektům lidského faktoru a činitelů, prvky inter-akce a modelování interakce společně s příklady z každodenního …více
Abstract:
The work is devoted to Human-computer interaction and its main goal is to get closer to the field. The first part describes two main areas, namely Cognitive Science and Cogni-tive Psychology, from which HCI is based on. The second part deals specifically with Human-computer interaction, the history of the origins, aspects of human factor, ele-ments of interaction and modeling of interaction together …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Miroslav Vacura
  • Oponent: Tomáš Sigmund

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68672